Suntana Dark Tan


1 liter

12% DHA

Dufter av sjokolade.

Anbefalt minimum virketid 6-8 timer, og virker i maksimalt 24 timer.

 

12% DHA