Suntana Light Tan


1 liter

8% DHA

Dufter av kokos

Anbefalt minimum virketid 6-8 timer, og virker i maksimalt 24 timer.

 

8% DHA